Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 4       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisme@cadaques.cat

PLANOLS PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URNBANISTICA VIGENT (CADAQUÉS)

      - SERIE C

      - SERIE J

      - SERIE H

      - SERIE I