Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisme@cadaques.cat

El municipi de Cadaqués disposa d’un Pla General Municipal d’ordenació, vigent des de finals de 1986, que defineix els criteris de creixement i desenvolupament urbanístic municipal.

Han passat més de 20 anys des de la redacció del planejament vigent, i ens trobem amb la necessitat de fer una revisió del mateix per tal d’adaptar-lo als nous criteris i determinacions de la legislació urbanística actual.

El 28 d’abril passat es va aprovar pel Ple de l’ajuntament els inicis dels treballs del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Així mateix es va sol•licitar a la Direcció General d’urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya l’assistència tècnica per a la redacció del POUM, i es va aprovar el Programa de participació ciutadana.