Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisme@cadaques.cat

Com es desenvoluparà el programa de participació ciutadana?

Durant tot el procés de redacció del POUM, la ciutadania podrà aportar aquelles propostes i suggeriments que cregui necessaris a través del Registre General de l’ajuntament o bé a través de la bústia virtual del POUM: POUM@cadaques.cat

L’ajuntament utilitzarà els mitjans de què disposa per a difondre a la ciutadania la informació generada dels treballs del POUM. Aquests es podran consultar en suport físic a l'oficina del POUM situada al carrer de la Torre, s/n – local de l’antiga ràdio (horari de consulta a concretar) i en suport digital a la pàgina web de l’ajuntament www.cadaques.cat

El programa de participació ciutadana contempla un seguit d’activitats orientades a l’assoliment dels objectius plantejats. Entre d’altres, es realitzaran sessions públiques obertes a la ciutadania distribuïdes en 3 fases del procés de redacció.


FASE 1. Anterior a l’avanç de POUM
Presentació del procés. Consistent en diferents presentacions públiques per part dels representants i tècnics municipals i l’equip redactor del Pla.

Sessions:
18 de setembre de 2009: Presentació dels treballs
24 d’octubre de 2009: 1er taller de participació.


Objectius:

  • Informar sobre l’estat d’execució dels treballs i cronologia de treballs de futur.
  • Informar sobre el procés i calendari de participació ciutadana.
  • Informar sobre els apartats i continguts bàsics del document d’Avanç de Pla.
  • Identificar i recopilar suggeriments generals a considerar en l’Avanç de Pla per part de les persones assistents.
  • Posar a disposició de la ciutadania una bústia virtual via la pàgina web de l’Ajuntament on presentar suggeriments generals a considerar en l’Avanç del Pla.


2) Posterior a l’avanç de POUM (prevista pel juliol de 2010)

Es convocarà un acte públic obert a tota la ciutadania en el qual es realitzarà una sessió informativa de presentació de l’avanç del POUM i es tractaran aproximadament els següents punts:

- S’informarà sobre l’estat d’execució dels treballs i cronologia de treballs de futur,
- S’informarà sobre els principals objectius i propostes de l’avanç de pla,
- Es valorarà els objectius i propostes de l’avanç de pla per part de les persones assistents,
- S’identificarà i recopilarà els suggeriments d’actuació a considerar en la proposta per a provació inicial.
- Es posarà a disposició de la ciutadania una bústia virtual via la pàgina web de l’ajuntament on presentar suggeriments d’actuació a considerar en la proposta per aprovació inicial.

El Ple municipal haurà de fer l’aprovació inicial del Pla d’ordenació Urbanística de Cadaqués.

Després de l’aprovació inicial, els documents del Pla, romandran sotmesos a informació pública pel termini d’un mes.


3) Durant el període d’exposició pública de l’aprovació inicial del POUM (prevista per l’octubre – novembre de 2010 )

S’exposaran públicament els treballs referents a l’aprovació inicial del POUM i es convocarà un acte públic informatiu obert a tota la ciutadania en el qual es presentarà la proposta del POUM per a l’aprovació inicial i es tractaran principalment els següents punts:

- S’informarà sobre l’estat d’execució dels treballs i passos previs a l’aprovació inicial del POUM,
- S’informarà sobre les principals propostes del POUM aprovat inicialment,
- S’explicarà el procediment a seguir per a participar en el període d’informació pública.

Paral•lelament, durant el període d’exposició pública, l’Ajuntament recollirà les al•legacions que presenti la ciutadania sobre els documents referents a l’aprovació inicial del POUM, per tal d’elaborar el document que haurà d’aprovar-se provisionalment per part de l’Ajuntament de Cadaqués i que posteriorment enviarà a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

“Ara és el moment de proposar totes aquelles idees i projectes que sempre hem tingut per Cadaqués i ser partícips des futur urbanístic del nostro poble.”